2011
Nov
02

flash 載入其它的 swf

Example
 1. //建立 蛓入器loader
 2.  
 3. var loader:Loader = new Loader();
 4. //建立事件
 5. loader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, completeHandler);
 6. //下載
 7. loader.load(new URLRequest("test.swf"));
 8.  
 9. //下載完成,貼到影格中
 10. function completeHandler(event:Event){
 11. var _content:DisplayObject = event.target.content;
 12. object.addChild(_content);
 13. _content.x=0;
 14. _content.y=0;
 15.  
 16. }

Flash & php 多檔案上傳

Example
 1. //使用 File List 物件
 2. var fileList:FileReferenceList=new FileReferenceList();
 3. //建立 File list 事件,選取多個檔案
 4. fileList.addEventListener(Event.SELECT, selectHandler);
 5.  
 6. //建立Request 連結
 7. var request2:URLRequest = new URLRequest();
 8. //操作所選檔案清單中的第 1 個 ,可以寫一個 for 迴圈處理所有的檔案
 9. var file:FileReference = FileReference(fileList[0]);
 10. //建立單一 File 事件
 11. file.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS,progressHandler);
 12. file.addEventListener(Event.COMPLETE, completeHandler)
 13. file.upload(request2);

Flash 之 MD5編碼

Example
 1. static function MD(instring, keystring):String {
 2. //instring = FixFormat.addZero(instring, 10);
 3. //if(instring.length)
 4. var t_String:String = escape(instring);
 5. var key_num:Number = 0;
 6. for (var i = 0; i<keystring.length; i++) {
 7. key_num = keystring.charCodeAt(i)%10+key_num;
 8. }
 9. key_num = key_num%5;
 10. if (key_num == 0) {
 11. key_num = 1;
 12. }
 13. var t_length:Number = t_String.length;
 14. var t_counts:Number = 0;
 15. var getEncode:String = "";
 16. for (var i = 0; i<t_length; i++) {
 17. var s_tmp:Number = t_String.charCodeAt(i)*key_num;
 18. var s_tmp2:Number = s_tmp%94;
 19. s_tmp = Math.floor(s_tmp/94);
 20. t_counts = t_counts+s_tmp2+s_tmp;
 21. getEncode = getEncode+String.fromCharCode(s_tmp+33)+String.fromCharCode(s_tmp2+33);
 22. }
 23. getEncode = getEncode+String.fromCharCode((t_counts%94)+33);
 24. return (getEncode);
 25. }

Flash as3 內建右鍵選單之內容新增

Example
 1. myContextMenu = new ContextMenu();
 2. myContextMenu.hideBuiltInItems();
 3.  
 4. item = new ContextMenuItem("menu title");
 5. myContextMenu.customItems.push(item);
 6. this.contextMenu = myContextMenu;
 7.  
 8. //新增點選後的事件
 9. item.addEventListener(ContextMenuEvent.MENU_ITEM_SELECT, menuItemSelectHandler);

回應 (Leave a comment)